Zažili jsme

logo
Berte na vědomí že na stránky nedáváme úplně všechny akce co jsme zažili pouze vybrané. Více informací můžete najít na našich facebookových stránkách www.facebook.com/broml1/

Tanková Střelnice

Krátká ukázka fotek z odborné stáže u tankového praporu. Z části dne na tankové střelnici, ostré střelby z tanků.

Nácvik boje v uzavřených prostorech

Dnes (4.3.2018) na nedělní výpravě byl na programu boj v uzavřených prostorech. Věnovali jsme se úplným základům policejní taktiky, především postup ve dvojicích, pro většinu byl tenhle nácvik úplně poprvé.

Ošetřování raněného

Dnes (6.2.2018) na schůzce Branného oddílu mládeže v Uherském Hradišti, dostali za úkol ošetřit raněného po "explozi plynu ". Raněný nejevil známky života a byl "poraněn na hlavě" a v noze mu zůstal "vražený dřevěný předmět".

Výprava do hor

O víkendu se kadeti vydali do hor. Na výpravě kadeti absolvovali střelbu z expanzních zbraní, topografickou přípravu, fyzickou přípravu, kolektivní hry, upevnění sebevědomí a střelby z expanzních pistolí.

Topografie

Nácvik topografie. Z pravidelných schůzek v Uherském Hradišti a v Bilovicích.

Před Silvestrovský pochod

Den před oslavou příchodu nového roku jsme naši činnost v roce 2017 uzavřeli pochodem. Pochod směřoval ze Salaše na Brdo a z Brda přes Bunč a Modrou až do Uherského Hradiště, trasa byla dlouhá cca 25-30 Km.

Vojenský technický ústav 7.12.2017

Ve čtvrtek, místo sezení ve školních lavicích, dvacet sedm kadetů se vydalo na pozvání do vojenského technického ústavu ve Slavičíně. Kadeti se seznámili s aktuální činností a odborným portfoliem státního podniku Ministerstva obrany. Akce byla pro nás přínosem, rozšířit si branné povědomí a seznámit se s velkým množstvím druhů zbraní a techniky. Po příchodu a posezení s ředitelem odštěpného závodu a s generálním ředitelem VTÚ, vydali jsme se jako první do zbrojního skladu. Ze zbrojního skladu jsme se vydali do zkušebny munice a balistické ochrany. Po zkušebně balistické ochrany nás čekalo vozidlo IVECO. IVECO bylo modernizované a sestavené jako průzkumné (monitorovací) vozidlo. Vozidlo bylo hotové a čekalo na převzetí armádou. My jsme však měli možnost důkladně ho projít, před tím než si ho armáda převezme. A nakonec nás čekala ještě ukázka ručních minometů 60mm ANTOS. Děkujeme vedení VTÚ, za zprostředkování vzdělávací akce pro kadety našeho spolku.

Dny NATO VIP

Na dny NATO 16.9.17 jsme obdrželi pozvánku jako VIP hosté, kterou nám zajistil pan poslanec Martin Sedlář (ANO) . Kadeti měli tak jedinečnou možnost vidět úplně novou techniku, která byla jen ve VIP prostorách. Například nové samohybné minomety na podvozku panduru, jedinečný výhled na ukázky nebo potkávat se a mluvit s lidmi z generálního štábu a vlády, kteří z nás byly překvapeni a nadšeni. Díky téhle pozvánce jsme si do budoucna zajistili mnoho skvělé spolupráce s různými firmami a armádou. Děkujeme panu poslanci Martinu Sedlářovi.

Armáda České republiky (Czech Army)/vojáci nám zajistili stravenky pro celodenní stravu zdarma. Kuchaři byly od 7. mechanizovaná brigáda "Dukelská", strava byla skvělá a za jídlo jim děkujeme a poděkování patří i lidem kteří nám tu možnost zprostředkovali.

Proti povodňové cvičení 25.8.2017

Dne 25.8.17 v Bílovicích u Uherského Hradiště, proběhl nácvik připravenosti složek. Po vyhlášení poplachu v obci jsme dorazili na místo určení kde po doražení ostatních složek, nám byly přerozdělené úkoly. Akce se zúčastnila povodňová komise, jednotka hasičů JPO 2.1, speciální plošina, potápěči, pracovníci technické skupiny obce a my "Branné oddíly mládeže". Cílem bylo mobilizovat všechny složky důležité při zásahu v případě povodně do 30 minut. Kadeti dostali za úkol postavit proti povodňovou hráz z pytlů a obsadit všechny mosty na katastru obce a podat hlášení, mostu bylo celkem deset. Všechny mosty jsme zvládli obsadit do 24 minut, obsazení mostu a hlídkování u nich je při povodní důležitá činnost která funguje jako prevence proti zablokování průtoku řeky/potoku při hromadění klád nebo v případě jara, ledovými kry. V případě blokace průtoku by hlídka byla schopna přivolat techniku na odstranění a zabránit tak ztrátám na majetku nebo na životech. Dále byla složkami sestavena speciální plošina k překlenutí rozvodněného toku, hasiči připraveno čerpání zátopy a potápěčem provedený průzkum zámeckého rybníka.

Výprava červenec 2017

V první polovině prázdnin po návratu z Ukrajiny se uskutečnilo přežití. Na programu bylo: lov a příprava zvěře ( kterou jsme koupili a do lesa přinesli), stavba přístřešku pouze z přírodních materiálu, výroba kopí na ryby, systema včetně vnitřního sladění s přírodou a hledání stravy v lese a na polích.

Ukrajina 29.6. - 6.7.2017

Na konci června jsme se vydali na Ukrajinu do Zborova kde se koná sté výročí velmi významné bitvy Československých legii. (více o bitvě na http://www.bellum.cz/bitva-u-zborova.html)

Více informaci o tom co jsme se dozvěděli a zažili při pobytu na Ukrajině se dozvítě na samostatné stránce ZDE.


Pietní akt 28.4.2017

Dne 28.4.17 jsme se zúčastnili pietního aktu za součinnosti AČR a následného průvodu přes vesnici v Boršicích u Buchlovic. Děkujeme všem zúčastněným a především posádce z Bučovic za přijmutí pozvání a zapojení se do pietního aktu.

Boršice přežití (Duben 2017)

I přes velikonoční svátky jsme se vydali na výpravu, byl nás menší počet ale přesto dost na to aby jsme mohli fungovat. Na této výpravě byla činnost zaměřena na základy pobytu v přírodě, stavění nouzových přístřešků, získávání stravy z přírody a úprava masa v přírodě.

Boršice-Buchlov (Únor 2017)

Jako první jsme dorazily do turistické ubytovny v boršicích. Následoval zátěžový pochod z boršic na buchlov a zpátky cílem bylo zvýšit psychickou odolnost vůči zátěži. Vrátili jsme se v noci a po pár hodinách spánku už ráno byla rozcvička a po ní začal hlavní program: Výroba nosítek a pomoc raněnému. Úkolem bylo vyrobit nosítka a poté v co nejrychlejším čase odnést zraněného asi kilometr daleko a na určeném místě potom co nejrychleji rozdělat oheň jen z přírodních materiálů a dostat raněného do tepla. Raněný samozřejmě musel hrát raněného a nesměl nijak pomáhat. A třetí den se cvičila taktika jak přepadávat silnějšího protivníka v horském terénu a také jsme hráli airsoft.


Boršice (leden 2017)

Jako obvykle jsme se dopravili do turistické ubytovny v boršicích. Výprava začala večer takže jsme pouze rozdělali oheň a v noci cvičili rádiovou komunikaci měli jsme za úkol zachytit určitě signály. Hlavní program měl však přijít druhý den. Ráno jako obvykle rozcvička a potom započal zátěžový trénink (běh do kopce s zátěží, táhnutí klády přes potok na čas apod.). Záživnější část přišla při tréninku taktiky. Cvičili jsme hledání správných pozic pro přepad silnějšího nepřítele a jak správně využít terénu pro svůj prospěch.

Žítková (listopad 2016)

Vše se odehrávalo v okolí Žítkové. Hlavním programem byl boj v zastavěném prostoru. Cvičila se dynamická střelba s ostrými zbraněmi ale s expanzními náboji. Například v malé a zakouřené místnosti byly umístěny dva terče s tím že jsme nevěděli do čeho jdeme a kde a jak budou terče umístěné. Učili se různé situace a způsoby jak vtrhnout do místnosti a to jak vojenskou tak i policejní taktikou.

Střelnice Otrokovice (říjen 2016)

V říjnu jsme se vydali na střelnici do Otrokovic. Během ostré střelby jsme střílely ze dvou různých pistolí. Cvičily jsme taky dynamickou střelbu na čas. Díky dynamické střelbě procvičily spolupráci v týmu, a schopnost rychle a efektivně reagovat.