logo


Branné oddíly mládeže z. s. jsou dobrovolným, nezávislým a nepolitickým spolkem, jehož posláním a účelem je zejména všestranný rozvoj osobnosti dětí, mládeže a dospělých jejich výchova k aktivnímu občanství a odpovědnosti vůči lidem a společnosti, posilování jejich branného vědomí a budování odpovědnosti za obranu vlasti a příprava pro situace nouzových a krizových stavů

Předmětem činnosti je především celoroční práce s dětmi a mládeží která probíhá v rámci oddílu se zaměřením na branné a společenské aktivity jako jsou např: historie, zdravověda, pobyt ve volné přírodě, sporty, společenská etika atd. V případě potřeby členové mohou svými znalostmi a prostředky přispět k záchraně osob nebo majetku.

Úvodní skupinová fotka